Cercetare analitica:
In anul 2014 a fost realizata in cadrul proiectului cercetarea analitica "Analiza si evaluarea potentialului de investitii in Regiunea Carpatica".
Pentru realizarea acestei cercetari, au fost efectuate analize de acte normative, date statistice realizate de Departamentul Regional de Statistica al Regiunii Ivano Frankivsk sau Directia Judeteana de Statistica Maramures sau Institutul National de Statistica din Romania, rapoarte
oficiale anuale ale autoritatilor locale, regionale si nationale din Ucraina si din Romania (Consiliul Judetean Maramures, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord Vest, ...), publicatii periodice si din mass media, rezultate ale unor cercetari socio economice, alte cercetari anterioare realizate de partenerii din proiect (AEDIF, CDIMM Maramures). De asemenea, in realizarea cercetarii au fost implicati specialisti si cercetatori in domeniul dezvoltarii locale si regionale.
Documentul contine informatii din cele doua regiuni de implementare a proiectului (Regiunea Ivano Frankvisk si Judetul Maramures), cum ar fi:
  • prezentarea generala a celor 2 regiuni
  • resursele naturale, forestiere, apa, resursele minerale
  • ariile naturale protejate
  • protectia mediului, calitatea aerului, apei si solului, managementul deseurilor
  • infrastructura de transport, energia electrica, alimentara cu apa, gaz, energia regenerabila
  • piata muncii si resursele umane
  • situatia economica
  • mediul de afaceri si infrastructura de afaceri
  • potentialul de inovare
  • analiza SWOT a celor doua regiuni
Rezultatele prezentei cercetari analitice au fost prezentate in cadrul unor intilniri ale grupurilor de experti din cele doua regiuni. Acestea sunt foarte importante in evaluarea mediului investitional din Regiunea Carpatica (Regiunea Ivano Frankivsk si Judetul Maramures) si vor influenta in mod constructiv elaborarea si implementarea unor programe de masuri privind dezvoltarea atractivitatii pentru investitori si a climatului investitional din Regiunea Carpatica.

Download (pdf):
Analiza si evaluarea potentialului de investitii in Regiunea Carpatica.


Conferinta deschidere

Cercetare analitica


Cercetare sociologica


Masa rotunda


Workshop international


Brosura atragere investitii

Ghid de bune practici


Harta potential investitii (fata / verso)

Catalog investitii potentiale

Focus grup
Forum International de Investitii

Conferinta finala


Acest site web a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
Continutul acestuia este responsabilitatea exclusiva a autorului si nu poate in nici un caz sa reflecte pozitia Comisiei Europene.


Fundatia CDIMM Maramures, Bd. Traian, nr. 9/16, 430211 Baia Mare, Romania
Tel/fax: 0262-224870; 0262-222409; e-mail: marga@cdimm.org