Proiect: PROMOVAREA OPORTUNITATILOR DE INVESTITII, COOPERAREA INTRE INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI DEZVOLTAREA RELATIILOR TRANSFRONTALIERE IN REGIUNEA CARPATICA

Beneficiar: Asociatia de Dezvoltare Economica Ivano Frankivsk - Ucraina
Partener: Fundatia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii Maramures - Romania
Partener asociat: Departamentul pentru Cooperare Internationala, Integrare Europeana si Dezvoltarea Turismului din cadrul Administratiei Regionale de Stat Ivano Frankivsk - Ucraina
Finantator: Programul ENPI de cooperare transfrontalierea Ungaria - Slovacia - Romania - Ucraina, 2007-2013
Perioada de implementare: 1 ianuarie 2014 - 31 august 2015.
Scopul proiectului: Dezvoltarea socio-economica in Regiunea Carpatica prin promovarea cooperarii intre intreprinderile mici si mijlocii, crearea unui climat favorabil dezvoltarii investitiilor in regiunea tranfrontalierea Romania - Ucraina si imbunatatirea imaginii regiunii prin cooperare transfrontaliera
Localizarea activitatilor: Regiunea Ivano Frankivsk (Ucraina) si Judetul Maramures (Romania)
Grupul tinta: Intreprinderile mici si mijlocii, institutii publice locale si judetene, potentiali investitori
Activitati proiect:
A.1 Evaluarea potentialului de investitii in Regiunea Carpatica
A.2 Dezvoltarea abilitatilor si a nivelului de cunoastere prin organizarea unui workshop international in Ucraina
A.3 Crearea unui cadru comun de schimb de informatii si a unei imagini pozitive a Regiunii Carpatice
A.5 Cresterea competitivitatii, investitiilor si a activitatilor de inovare in Regiunea Carpatica

Rezultate proiect:
4 intalniri ale Comitetului de coordonare; 2 conferinte (60 participanti); 4 intalniri are grupurilor de experti; 2 mese rotunde (40 participanti); 2 focus group (40 participanti); cercetare analitica (Romania, Ucraina); cercetare sociologica (200 respondenti din Romania si Ucraina); 4 module de instruire (inovare si dezvoltarea investitiilor, metode de atragere a investitorilor, directii prioritare pentru investitii, cooperarea cu investitorii) si un workshop (40 participanti); baza de date; ghid de bune practici; brosura de prezentare pentru potentiali investitori; harta privind potentialul de investitii; catalog privind propunerile de investitii in regiune; Forum International de Investitii (70 participanti)
Conferinta deschidere

Cercetare analitica


Cercetare sociologica


Masa rotunda


Workshop international


Brosura atragere investitii

Ghid de bune practici


Harta potential investitii (fata / verso)

Catalog investitii potentiale

Focus grup
Forum International de Investitii

Conferinta finala


Acest site web a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
Continutul acestuia este responsabilitatea exclusiva a autorului si nu poate in nici un caz sa reflecte pozitia Comisiei Europene.


Fundatia CDIMM Maramures, Bd. Traian, nr. 9/16, 430211 Baia Mare, Romania
Tel/fax: 0262-224870; 0262-222409; e-mail: marga@cdimm.org